Политика на лични данни

В България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)  от 25 май 2018 година . Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

Политиката за сигурност на “Скинуел Козметикс” ООД може да бъде променяна и актуализирана, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания.

Кои сме ние?

Администратор на Вашите лични данни е “Скинуел Козметикс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.Орфей №7, с ЕИК 205901919. За връзка с администратора на електронна поща с адрес skinwellcosmetics@gmail.com

Какви данни събираме?

Когато се регистрирате, за да използвате нашите Услуги, ние можем да събираме следната информация за Вас: Вашите имена, адрес, електронна поща, мобилен телефон. Можете да добавите и допълнителна информация като детайли за Вашата кредитна или дебитна карта. Също така събираме и данни относно IP адреса  на Вашето устройство, часова зона и операционна система.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

С какви цели обработваме Вашите личните данни?

Вашите лични данни се използват за следните цели:

Предоставяне на услуги от skinwell.eu във Ваша полза

 • създаване и управление на профил в платформата
 • обработване на поръчки към Продавачи
 • разрешаване на проблеми с поръчки и закупените стоки
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките на Продавачите в онлайн платформата

Маркетингови цели

Ние бихме искали да бъдете винаги информирани за най-добрите предложения за продуктите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения, които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупени или разгледани от Вас продукти. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани и/или закупени продукти) с оглед създаване на Ваш потребителски профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права.

Ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време.

Срокове на съхраняване на Вашите данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в skinwell.eu.

 Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще изпълним това Ваше искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, но само когато приложимото законодателство  го изисква  или законни интереси го налагат и приложимите закони го позволяват.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • партньори в пазарната платформа на eu
 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • доставчици на ИТ услуги;

В случаите, в които skinwell.eu има задължение да разкрие лични данни по силата на закона, или ако това е необходимо за защита на негови законни интереси, можем да разкриваме определени лични данни на държавни или общински органи.

Достъпът до Вашите лични  данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява само и при стриктно спазване на законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, както и въз основа на договори, сключени с тях.

Защита на Вашите лични данни

Skinwell.eu, в качеството си на администратор на лични данни, взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Какви са Вашите права като субекти на лични данни

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

Също така имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган. Контролен орган е

Комисията за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg