ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН-МАГАЗИН SKINWELL.EU

 

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на skinwell.eu изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уеб сайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение.

I. ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящите Общи условия са условията за ползване и правилата за използване на Платформата skinwell.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на бутоните “Регистрация” или „Потвърждавам“, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за „бисквитки“ на Администратора, публикувани в Уеб сайта.

Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което потребителят ще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на skinwell.eu и да изтриете своя Профил.

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

 1. Администратор на Платформата е “Скинуел Козметикс” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив – 4001, ул. Орфей №7с ЕИК 205901919.
 2. Можете да се свържете с skinwell.eu на:

адрес: гр. Пловдив – 4001, ул. Орфей №7 с  телефон: +359 899 834 138

и-мейл адрес: skinwellcosmetics@gmail.com

 1. Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с skinwell.eu

 

III. Пояснение на някои термини

Акаунт –  означава акаунт регистриран на сайта skinwell.eu. Клиентът носи отговорност за верността и актуалността на инфoрмацията в акаунта.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки през Платформата.

Клиент – означава всяко дееспособно физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което има акаунт на сайта или прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия skinwell.eu с Продавач.

Лични данни –  означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и европейското законодателство.

Моята количка – означава място на сайта с процесни стъпки, в което може да направите поръчка, като добавите продукти, количество, адрес на фактуриране, адрес за доставка, купони за отстъпка или други.

Наложен платеж – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Платформата – означава софтуерното приложение за електронна търговия skinwell.eu.

Поръчка – означава електронен документ по смисъла  на чл. 3 от ЗЕДЕУУ, обективиращ волята на Клиента и направен посредством Платформата skinwell.eu, чрез който Клиента заявява на Продавача, че желае да закупи предлагана от него Стока на Платформата.

Потребител – означава потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Продавач – означава едноличен търговец, юридическо лице или друго правно образувание, предлагащо стоки на Платформата.

Стока(-и)- означава всеки продукт,  представен от Продавач на Платформата.

Съдържание – цялата информация, която се съдържа на Платформата.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките.

 

IV.ОБЩИ КЛАУЗИ

 1. Общите условия на skinwell.eu обвързват всички Клиенти на Платформата.
 2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали в детайли с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 3. skinwell.eu си запазва правото да изменя Общите условия на Платформата, за да отразява законови промени, както и всякакви промени свързани с начина на функциониране на сайта. Изменените общи условия ще се прилагат от момента, в който са публикувани на Платформата.
 4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 5. За поръчка през Платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
 6. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата , дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

 

V.ДОГОВОР И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Клиентът обективира желанието си за покупка на Стока през Платформата чрез заявяване на Поръчка по електронен път или по телефон.
 2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Продавача. Потвърждаването ще бъде направено като се изпрати уведомление на Клиента на електронната му поща и/или чрез обаждане по телефон, предоставен от Клиента. skinwell.eu не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки.
 3. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока ще я придружава, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик в съответствие със законовите изисквания.

 

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.
 3. skinwell.eu си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка.
 4. Всички цени на Стоките на Платформата са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Продавачът има правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Продавача поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.
 5. Представените на Платформата цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. В случай, че се дължи цена за обработване и/или доставка, крайната цена, която следва да се заплати от Клиента, ще бъде калкулирана преди да бъде направена поръчката от него и в пълно съответствие със Закона за защита на потребителите.
 6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път може да бъдат начислени банкови такси/комисиони, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. В този случай, Продавачът и skinwell.eu не носят каквато и да е отговорност за тези разходи, като същите са за сметка единствено на Клиента.
 7. Цялата информация относно представените на сайта стоки (включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., както и изображенията) е предоставена от Продавача.
 8. skinwell.eu не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, както и за вярна информация, но представена по заблуждаващ начин информация или при разминаване между представеното и действителното положение.
 9. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продaжба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на своите подизпълнители като за свои.

 

VII.ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 2. Всяка добавена Стока в Моята количка може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
 3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на skinwell.eu да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки на последния.
 4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на skinwell.eu и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

VIII. Рекламации и отказ от договор за продажба от разстояние.

 1. Съгласно Законът за защита на потребителите, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия на стоката. При възникване на основание за рекламация, Купувача трябва да уведоми Продавача писмено не по-късно от 7 работни дни. При некоректна рекламация, разходите за транспорт в двете посоки са за сметка на Потребителя.
 2. Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние , без да дължи неустойка или обезщетение в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 3. Потребителят информира писмено Продавача за решението си да се откаже от договора за продажба, като попълни формуляр за отказ, преди изтичането на срока предвиден от съответния Продавач.
 4. Потребителят е длъжен за своя сметка да върне стоката на Продавача в 14-дневния срок.
 5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Потребителят, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
 6. Всеки Продавач, който продава чрез skinwell.eu сам урежда условията за връщане на стоки, те са достъпни на страницата на всеки Продавач.

IX. СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени, са получили увреждания, физически или в следствие на неправилна употреба и съхранение, както и при направен опит за отстраняване на дефект от Купувача или от други неупълномощени лица.
 • при несъответсвие между данните в гаранционните документи и самата Стока.

X. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 1. При своята регистрация, всеки Клиент може да даде своето съгласие да получава търговски съобщения, които да съдържат най – нови оферти, промоции и други маркетингови съобщения, които ще се генерират от Платформата.
 2. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Клиента, като чрез полета за целта в „Моят профил“.

XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на skinwell.eu , той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели :                                                                                                                                                                                                                                 a) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им.

б) изпращане на периодични уведомления по и-мейл.

в) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 1. С предоставянето на свои данни на skinwell.eu Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на skinwell.eu или трети лица, които са куриери, Продавачи, доставчици на маркетинг услуги, държавни и общински органи/служители.
 2. skinwell.eu не съхранява данни, предоставени от Клиента във връзка с разплащания чрез банкови карти и банкови преводи.

ХІІІ. ПЛАЩАНЕ – ФАКТУРИРАНЕ

 1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от skinwell.eu на стойност над 10 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
 3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
 5. skinwell.eu не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки, предлагани от Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.
 6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

ХІV. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 3. Съответната цена за доставката се заплаща от Купувача.
 4. При забавяне на доставката на стоки от Продавача повече от 7 работни дни, разходите за транспорт на стоките са за сметка на Продавача.

ХV. ГАРАНЦИИ

 1. По отношение на стоките продавани чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.
 2. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички съобщения между Продавача и Купувача следва да бъдат в писмена форма за действителност. За спазена писмена форма се счита и изпращането на уведомления, съобщения и др. по електронна поща.
 2. За всеки спор относно действието на сключения договор за продажба от разстояние между Продавача и Купувача или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред съответния Районен/Окръжен съд – гр. Пловдив.

 

 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………………………………………./описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

…………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

 

 

……………….                                                                                                                           …………………………….

/Дата/                                                                                                                            /подпис на потребителя/